Klinika Egyetemi Klub Házirend


Jegyvásárlás és belépés
- A rendezvényre való belépés csak a Debreceni Egyetemi diákigazolvány felmutatása ellenében vagy a honlapon feltüntetett módon, regisztrálva lehetséges. A személyes adatokkal való visszaéléshez kapcsolódó intézkedéseket a 2011. évi CXII. törvény, BTK. 218 § szabályozza. A diákigazolvánnyal való visszaélés automatikusan kizárást, valamint feljelentést von maga után.

– Aki részt kíván venni az eseményen, belépőt kell fizetnie, ez alól csak a meghívott vendégek, és a rendezvény szervezői mentesülnek.

– A jegyár befizetésének ellenében a látogató belépésre jogosító karszalagot kap. Ez jól láthatóan viselni kell a csuklón és bármikor ellenőrizhető a biztonsági személyzet vagy egy szervező által.

– A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a látogató elfogadta a rendezvény házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők annak betartását ellenőrzik.

– Elveszett belépőjegyet a rendezők nem tudnak pótolni, sérült karszalagot nem tudnak cserélni.

– Belépőjegyet csak a rendezvény területén kijelölt jegyárusító ponton lehet váltani.

- A beléptetés jogát a jegyet árusító személyzet valamint a rendezvényért felelős személyek minden körülmények között fenntartja!

– A rendezvény zárása előtt két órával a biztonsági őrök lezárják a beléptetést.

– A rendezvényre való belépés 18 éven aluliak számára nem engedélyezett.

Információk a karszalagról
– A karszalagot a csuklónál kell felhelyezni, szorosan, hogy ne lehessen átbújtatni a kézfejen. A lábra, felkarra, felhelyezett karszalag automatikusan érvénytelen, nincs mód a kicserélésére! A legjobb az, ha a biztonsági őrök vagy a jegyárusító kollégák rakják fel.

– A karszalag csak egyszeri belépésre jogosít fel.

– A karszalag a felhelyezése után már nem átruházható!

– A túl laza, ragasztott, kapcsozott, stb. karszalag automatikusan érvénytelen, a szervezőknek nem áll módjában kicserélni!

– A fentiek minden felhelyezett karszalagra vonatkoznak!

Általános házirend
– A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!

– A biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. A szervezők és a biztonsági személyzet utasításait feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után. A rendzavarásra vonatkozó intézkedéseket a 2012. II. törvény, BTK. 340. § szabályozza.

– A szervező jogosult olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.

– A rendezvény területére üveget, szúró-vágó eszközt vagy bármilyen veszélyes, sérülést okozható tárgyat bevinni tilos! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

– A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.

– Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást von maga után! A szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést.

– Állatok bevitele tilos.

– A rendezvény területére alkoholt behozni tilos.

– A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedélyköteles. Ennek megszegése a rendezvényről való kizárást vonhatja maga után!

Ha bármiben bizonytalan kérjük a jegyárusító pultnál érdeklődjön.

Média szabályzat
A rendezvény helyszínén a hang- és képrögzítés megengedett az alábbi feltételekkel:

– A öltözőkben, illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos bármilyen fényképező, kamera, illetve hangrögzítésre alkalmas eszköz használata!

– A szervezői szobában és környékén, illetve a technikai részlegeken a hang és képrögzítés szigorúan engedélyköteles. Csak az erre kijelölt személyek számára engedélyezett.

– A rendezvényen készült összes kép és hanganyag a rendezvény szervezőinek tulajdonát képezi, felhasználásuk az ő engedélyükkel lehetséges!

– A rendezvény szervezői előzetes hozzájárulásukat adják a rendezvényen készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is. A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben visszavonják!

– A rendezvényen készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott (újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők beleegyezésével engedélyezett! A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben visszavonják.

– A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be! Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek kapcsán, ezt csak és kizárólag a Klinika Egyetemi Klub facebook oldalán teheti meg. Kérjük, feltétlenül tüntesse fel a polgári nevét és a pontos, érthető indoklást is!

Ruhatár szabályzatai:
– A ruhatár díja 100 Forint.

– Egy bilétára maximum 1 kabát, 1 válltáska vagy zacskó helyezhető el.

További információért kérjük olvassa el a ruhatárban kifüggesztett, valamint a honlapon feltüntetett tájékoztatót!

FAQ
K: Milyen jegyek vásárlására van lehetőség?

V: Debreceni Egyetemi diákigazolvány felmutatásával 700 Ft-os belépő jegy váltható. A regisztrált személyek belépti díja 1000 Ft.

K: Hol lehet a jegyeket megvenni?

V: A jegyeket csak a rendezvény kezdete után a bejáratnál kijelölt jegyárusító ponton lehetséges vásárolni.

K: Lesz a helyszínen ruhatár?

V: Igen. A ruhatár díja 100Ft (max. 2 darab: pl. táska+kabát). A táskák egy alkalommal díjmentesen kikérhetőek, hogy kivehessetek vagy betehessetek valamit, de ebben az esetben a táskát a pulttól elvinni nem szabad, az már kivételnek számít.

K: Szakest/évfolyamest alatt is üzemel a ruhatár?

V: Igen, azonban a szakestek/évfolyamestek alatt 23:00-ig a ruhatár ingyenesen igénybe vehető.


Policy of Klinika Klub


Ticket purchase and entry
- The admission to the event is only possible with showing UD student ID or via website registration. Law 2011 CXII., BTK. § 218 regulates the measures related to identity theft. The misuse of student card automatically entails expulsion and accusation.

– Everybody have to pay for a ticket, it is only exempted for the invited guests or event organizers,

– For the ticket price the visitor will get a wristband. It has to be worn visibly on the wrist and at any time can be checked by the security staff or a manager.

– The wristbands will only be eligible to enter the event if the visitor has accepted the policy of Klinika Klub and notes that the organizers monitoring the observance of the rules.

– Lost or damaged wristband cannot be replaced.

– Tickets can be purchased only at the assigned counter.

- The right of giving admission belongs to the ticket sales staff or to the manager.

– Two hours before closing the security guards close the admission please take this into consideration.

– Admission to the event is not permitted for people under 18.

Information about wristbands
– The wristbands will be attached to the wrist, tightly. Wristbands attached to arm or leg are infirmed, they cannot be replaced!

– The wristband can only qualify for one entry.

– After putting on the wristband is not negotiable!

– Too loose, glued, stapled, etc. wristband automatically regarded as invalid, the organizers will not replace it!

– The rules above regarded to all wristbands!

General Policy
– Not knowing the policy terms and conditions does not release the consequences of their violations!

– The security personnel wear special distinguishing mark. Every guest have to follow the instructions of the organizers or security personnel’s unconditionally. Any disorderly conduct entails expulsion and accusation. Law 2012. II. , BTK. 340. § regulates the measures relating to the disorderly conduct.

– The organizer is authorized in expulsion of any person from the event who violate the policy or disturbs other visitors with their appereance or behavior. The excluded people are not entitled to any compensation.

– Guests must not be entered with glass, sharp items or any dangerous objects which can cause injury! The organizers are not liable for any damage caused to people or property values if they result of the irresponsible behavior of visitors.

– Every visitor have to follow the intsructions of the organizers.

-Any mind-altering drugs, possession, consumption or spreading is prohibited and entails immediate expulsion and accusation! The organizer is obliged to report every violation of the law.

– It is forbidden to bring in animals.

– It is forbidden to bring in any alcoholic drinks.

– Any advertising activity is prohibited at the territory of the Club.

If you are unsure about anything, please ask at the ticket counter.

Media Policy
At the territory of the club audio and video recording is permitted under the following conditions:

– It is forbidden to use any camera or sound recording devices in dressing rooms, toilets or restricted areas!

– In the staff room or technical areas using camera our sound recording devices is strictly precarious.

– All images that have been made at the event are the property of the organizers the licence of usage depend on them!

– Event organizers give their previous consent to the events video, voice and image recordings used for private purposes of visitors, including Internet public disclosure. The organizers reserve the rights of withdraw this consent.

– Publishing any recorded sound or video material online or in print or use in advertising allowed only with the consent of the organizers! The organizers reserve the rights of withdraw this consent .

– Visitors of the event agree that during the event video and / or audio records will be made. Due to the problems arising from this claim can not be accepted! If someone wants to make any complaints about published recordings, it can be done solely on the Facebook page of the Klinika Egyetemi Klub. Please make sure to indicate civil name and accurate, understandable justification!

Cloakroom Policy:
-Cloakroom fee: 100 HUF

– You can place only one jacket and/or one bag for one cloakroom ticket .

For More information please read the informant at the cloakroom, or visit our website!

FAQ
K: What kind of tickets can be purchased?

V: You can purchase student ticket with your UD student ID, it costs 700 HUF. Via website registration you ca purchase ticket for 1000 HUF

K: Where can I buy tickets?

V: Tickets can be purchased only after the opening of the event at the entrance.